Tävlingsmekaniker

I Sverige har vi en stark tradition av motorsport. Även om vi aldrig riktigt lyckats odla stora framgångar inom Formel 1, så har vi många talanger och priser inom andra motorsporter. Rally, motocross och speedway är exempel på tävlingsgrenar där vi står oss bra internationellt. Dessa motorsporter är på sina håll riktiga folknöjen, och många barn drömmer om att en dag kunna försörja sig på dem. Även du som inte har talang eller motivation att bli en framgångsrik förare kan förverkliga den drömmen. Utan tävlingsmekaniker kommer inga framgångar, oavsett hur duktig föraren är. Om du utbildar dig till tävlingsmekaniker får du chansen att arbeta inom motorsporten, utan att bli världsmästare.

En tävlingsmekaniker tittar på en bilmotor

Tävlingsmekaniker kan arbeta inom många fält

Som tävlingsmekaniker blir du på många sätt ett nav i lagets hjul. Visst kretsar det mesta av uppmärksamheten runt motorsporter kring förarna (och i vissa fall deras kartläsare). Men naturligtvis kommer inga framgångar om inte bilarna fungerar som de ska. En duktig mekaniker är därför ett måste. Om du drömmer om att kunna kombinera ditt bilintresse med din försörjning bör du se dig om efter gymnasier som erbjuder en tävlingsinriktning på sitt fordonsprogram. Efter examen kan du arbeta med såväl vanliga personbilar som tävlingsbilar.

Som regel består utbildningen till tävlingsmekaniker av en vanlig mekanikerutbildning plus en fördjupning i den tävlingsspecifika tekniken. En stor fördel med detta är att du således får två arbetsfält efter avlagd examen. Om det kärvar i tävlingsbranschen ett tag, kan du utan problem gå över till att arbeta med vanliga personbilar för att säkra din försörjning. Men till skillnad från de flesta mekaniker har du också den tävlingstekniska kompetens som racerförare efterfrågar. Denna omfattar naturligtvis betydligt mer än grundläggande tekniska kunskaper, eftersom tävlingsförare alltid måste ligga i den teknologiska framkanten.

Tävlingsbilar ligger ofta i teknikens framkant

Som tävlingsmekaniker krävs ett engagemang utöver det vanliga. Det räcker inte att du är duktig på att laga bilar. Du måste också ha ett brinnande intresse för motorsport och den relevanta tekniken. Tack vare den hårda konkurrens som tävlandet för med sig, måste man helst ligga steget före sina motståndare i teknisk utveckling. Du gör därför rätt i att leta upp en skola som delar detta intresse för motorsporten och dess teknologi. Hos vissa skolor finns till exempel samarbeten med kända och framgångsrika profiler inom olika motorsporter. Att kunna lära av dessa legendarer är en chans du verkligen borde ta.

Under din utbildning till tävlingsmekaniker kommer du alltså i stor utsträckning att läsa det typiska fordonstekniska programmet. I vissa avsnitt finns dock skillnader, där du riktar in dig på den tävlingsspecifika tekniken. Exempelvis kan detta ta sig uttryck i praktiktjänst hos tävlingsstall eller etablerade mekaniker. Du kan också under programmets praktiska delar vara med och bygga och testa bilar för specifika tävlingsändamål. Eftersom ett starkt intresse är så viktigt för dig som vill jobba med tävlingsbilar, är detta en viktig aspekt av utbildningen. Att du så tidigt som möjligt börjar tänka i tävlingsbanor, och omges av likasinnade.

Ett drömjobb inom realistisk räckvidd

För dig med stort intresse för mekanik, bilar och fartfyllda race, kan tävlingsmekaniker visa sig vara drömyrket. Det är en relativt snabb, gymnasial utbildning som låter dig arbeta med avancerad teknik. Utbildningen ger dig dessutom behörighet att arbeta på vanliga privatbilar, vilket gör dig ytterligare anställningsbar. Under din utbildning till tävlingsmekaniker kommer du att kunna omge dig med likasinnade eldsjälar, och tillsammans med dem bygga och testa tävlingsbilar. Du kommer att så tidigt som möjligt kunna leva och andas motorsport, samt odla det intresse och den kompetens som motorsporten efterfrågar. Därtill kommer möjligheter till praktik ute bland etablerade tävlingsstall och kända förare. Så börja fila på ansökan!