Om Svemo

Svemo är namnet på den svenska organisationen för all motorcykel- och snöskotersport i landet. Genom att vara medlemmar i International Motorsport Federation, FIM, har de som enda svenska förening rätt att anordna internationella motorcykelsportsarrangemang i FIM:s namn. Svemo är också medlemmar i Riksidrottsförbundet och dess huvudsakliga uppgift är att ta tillvara på sina medlemmars intresse för just dessa idrotter och fortsätta att utveckla grenarna. Organisationen fokuserar på åtta olika discipliner, bland annat trial och isracing. Svemos huvudkontor ligger i Norrköping och därifrån administreras myndighetskontakter, regler för de olika sporterna samt utbildning av ledare. Organisationen är uppdelad i sex distrikt och dessa har tillsammans omkring 600 klubbar.

En enduroåkare bör vara medlem i Svemo

Svemo och dess historia

Sveriges befolkning brinner verkligen för motorcykel- och snöskotersport. För att detta intresse skulle tillvaratas startades år 1935 organisationen Svemo. Internationellt sett är motorsporten en av de idrotter som är mest spridda över hela världen. Våra svenska tävlande på både motorcykel och snöskoter, står sig bra i jämförelse med andra länders tävlande och genom åren har vi fått se många framgångar. För att sporten skulle kunna utvecklas och växa, bildades en gemensam förening med ett övergripande ansvar. Organisationens fokusområden är motocross, roadracing, speedway, snöskoter, isracing, trial, dragracing och enduro. Det är för dessa sporter som föreningen utformar regler, utbildar ledare samt ansvarar för myndighetskontakter.

Styrelsen i Svemo väljs vid förbundsmötet som hålls vartannat år. Det är de omkring 600 klubbarna som är anslutna till organisationen, som utser dess företrädare. Styrelsens medlemmar sitter på sina platser i fyra år. Genom ett intervallsystem byts de åtta ledarna kontinuerligt ut. Den person som blir framröstad till ordförande innehar den rollen i två år. Föreningens högsta beslutande organ är förbundsmötet, där man förutom att rösta om kommande års styrelse, också bestämmer de riktlinjer som ska gälla under mandatperioden. För att kunna genomföra de planer som bestäms på mötet, har föreningen sex olika distrikt med en engagerad personal som ständigt arbetar med att uppfylla Svemos regler.

Antidopningsprogram genom Riksidrottsförbundet

Svemo arbetar hårt med att förebygga dopning inom de sporter som förbundet representerar. Dopningsarbetet görs i samarbete med Riksidrottsförbundet, RF, som har klara regler och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas. För närvarande är 71 olika idrottsorganisationer medlemmar hos Riksidrottsförbundet och varje organisation har också sitt eget antidopningsprogram. RF:s arbete med dopning bedrivs inom nio olika områden och ett av dem är dopningskontroller. Kontrollerna genomförs alltid utan förvarning och förekommer främst hos eliten men även motionärer kan få lämna prov. Sedan RF började med testerna år 1981 har totalt 55 000 kontroller gjorts. Bland dessa har otillåtna substanser visats hos mindre än en halv procent.

Hos Svemo kan man söka dispens för medicinering som är klassad som dopningspreparat. Bedömningen kan vara olika hård beroende på vilken grupp som man tillhör. Som förare tillhör man antingen gruppen som är uttagen till ett senior-, junior- eller ungdomslandslag, den grupp som kör i en elitgrupp eller som deltar i internationellt sanktionerade mästerskapstävlingar inom de åtta huvudområdena samt för förare i elitserien i speedway. Om en förare ska delta i en internationell tävling ska dispensen istället ansökas hos FIM.

En förening som arbetar lokalt och internationellt

Det samlande organet Svemo arbetar både lokalt genom de olika distriktsförbunden och internationellt genom att vara medlemmar i FIM. Detta gör att Svemo har möjlighet att utveckla motorcykel- och snöskotersporten ytterligare samt att arbetet sköts både brett och smalt. Klubbarna har sedan möjlighet att själva utforma sitt arbete, så länge det stämmer överens med Svemos riktlinjer. Det är också hos förbundet som man anmäler sig och måste vara medlem för att få tävla i någon av de åtta huvudkategorier av sporter som organisationen ansvarar för. Detta sköts automatiskt om man som förare tillhör en klubb som är ansluten till föreningen. En Svemo-ansluten klubb arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och minska dopningen samtidigt som de tar hänsyn till miljön.